APP下载    
助印经书
如是我闻:一时,婆伽婆在王舍城灵鹫山中,共摩诃比丘僧二万二千人俱。其名曰:慧命阿若憍陈如、慧命摩诃谟伽略、慧命舍利子、慧命摩诃迦葉、慧命罗睺罗、慧命婆俱罗、慧命跋陀斯那、慧命贤德、慧命欢喜德、慧命网指、慧命须浮帝、慧命难陀斯那,如是等二万二千人俱。共菩提萨埵、摩诃萨埵六万二千人俱。
“尔时,仙人告彼人言:‘乃往古昔无数阿僧祇劫,时有国王,名曰净月,如法治世。善男子,时净月王,生一太子。时净月王,召诸占相婆罗门等,而问之言:“今此童子,有何等相?”
佛告药上菩提萨埵言:“善男子,为令众生多闻具足,是故如来出现于世。如来出世,开甘露法。若如来出世,则知一切法;以方便故,知世间法、出世间法,知世间智、出世间智。”
尔时,药上菩提萨埵、摩诃萨埵,白佛言:“世尊,以何方便,令诸众生悉闻正法?”佛告药上菩提萨埵、摩诃萨埵言:“善男子,有诸众生,我说生苦,而不听受老苦、病苦、忧悲之苦、怨憎会苦、爱别离苦、死灭之苦。药上,是名一切苦。”
  听闻僧伽吒法门者,临命终时恒河沙等百千亿诸佛世尊安慰其人。   若以净信心读诵此僧伽吒法门,临命终时得见九十五亿诸佛安慰接引至其世界。

TOP10 热门佛经佛学推荐

僧伽吒经佛学推荐

如是我闻:一时,婆伽婆在王舍城灵鹫山中,共摩诃比丘僧二万二千人俱。其名曰:慧命阿若憍陈如、慧命摩诃谟伽略、慧命舍利子、慧命摩诃迦葉、慧命罗睺罗、慧命婆俱罗、慧命跋陀斯那、慧命贤德、慧命欢喜德、慧命网指、慧命须浮帝、慧命难陀斯那,如是等二万二千人俱。共菩提萨埵、摩诃萨埵六万二千人俱。

尔时,药上菩提萨埵、摩诃萨埵,白佛言:“世尊,以何方便,令诸众生悉闻正法?”佛告药上菩提萨埵、摩诃萨埵言:“善男子,有诸众生,我说生苦,而不听受老苦、病苦、忧悲之苦、怨憎会苦、爱别离苦、死灭之苦。药上,是名一切苦。”

“尔时,仙人告彼人言:‘乃往古昔无数阿僧祇劫,时有国王,名曰净月,如法治世。善男子,时净月王,生一太子。时净月王,召诸占相婆罗门等,而问之言:“今此童子,有何等相?”

佛学APP下载

联系我们

邮箱:hengxiuju@163.com
微信:hengxiu1

入门    基础    常识    礼仪    般若    禅理    智慧    因果故事    修行    人物故事    人生故事    生活故事    佛教故事    烧香-拜佛-祭祀    禅道    香道    花道    茶道    戒杀    戒淫    戒酒    戒妄    戒盗    普贤行愿品    大乘离文字普光明藏经    八十八佛大忏悔文    佛说十善业道经    佛说疗痔病经    佛说盂兰盆经    雨宝陀罗尼经    僧伽吒经    佛说善生经    佛说观无量寿经    长寿灭罪护诸童子陀罗尼经    佛说父母恩难报经    般若波罗蜜多心经    地藏经    药师经    四十二章经    华严经    六祖坛经    维摩诘经    大势至菩萨念佛圆通章    阿弥陀经    佛说无量寿经    楞伽经    楞严经    金刚经    圆觉经    观世音菩萨普门品    其他    六字大明咒    日光菩萨咒    爱染明王心咒    作明佛母心咒    大势至菩萨心咒    小供养咒    报父母恩咒    施饿鬼食咒    楞严咒    阿閦佛心咒    不空罥索神咒    准提咒    十小咒    长寿佛心咒    白度母心咒    地藏菩萨心咒    如意满愿轮咒    宝箧印陀罗尼咒    往生咒    雨宝咒    甘露手咒    摩利支天咒    仁王护国咒    加持念珠咒    金刚萨埵心咒    阿弥陀佛心咒    莲花生大士心咒    药师咒    静心咒    般若心咒    月光菩萨咒    绿度母心咒    加持四小咒    军吒利菩萨咒    尊胜佛母心咒    般若波罗蜜多咒    财神咒    灭定业咒    文殊智慧咒    消灾吉祥咒    清心普善咒    虚空藏菩萨咒    文殊菩萨咒    观世音菩萨甘露咒    佛顶尊胜陀罗尼咒    阿弥陀佛一字心咒    大悲咒    净水咒    入门    经典    故事    戒律    禅道    佛经    佛咒    汉传佛教人物    藏传佛教人物    入门开示    人物   
  中佛网是非赢利性的佛学文化传媒机构:佛学网站
  投稿邮箱:hengxiuju@163.com     Copyright © 2016.中佛网佛学网 微信号:hengxiu1  本站所有内容均来自网络和网友上传,一旦侵犯您的合法权益请立刻联系我们删除